DOŚĆ TYPOWE ZADANIE ISTQB FL

Dziś poopowiadam o tym, jak nauczyłam się kolejnego dość typowego zadania, które może pojawić się na egzaminie ISTQB FL.Fragment pseudokodu.
Najprostszym sposobem wydaje się narysowanie schematu:Schemat do pseudokodu.
Teram mamy dwa zadania: ile mamy przypadków testowych na pokrycie instrukcji a ile na pokrycie decyzji.

Zacznijmy od instrukcji:

  1. A > C prawda (true), A jest największą wartością, B > A prawda (true), B jest największą wartością, END
  2. A > C fałsz (false), C jest największą wartością, B > C prawda (true), B jest największą wartością, END

W przypadku pokrycia instrukcji ważne jest aby przejść przez wszystkie stany (prostokąty). Mamy 2 możliwe przejścia, więc mamy 2 przypadki testowe na pokrycie 100%  instrukcji. Nie mamy już innej możliwości przejścia przez stany.

Teraz zajmijmy się decyzjami:

  1. A > C prawda (true), A jest największą wartością, B > A prawda (true), B jest największą wartością, END
  2. A > C prawda (true), A jest największą wartością, B > A fałsz (false), END
  3. A > C fałsz (false), C jest największą wartością, B > C prawda (true), B jest największą wartością, END
  4. A > C fałsz (false), C jest największą wartością, B > C fałsz (false), END

Widzimy wyraźnie, że możemy podjąć cztery różne decyzje. Oznacza to, że mamy 4 przypadki testowe na pokrycie 100% decyzji.

Pamiętajmy jednak o tym co musi sylabus!

„Pokrycie decyzji jest mocniejsze niż pokrycie instrukcji. 100% pokrycia decyzji gwarantuje 100% pokrycia instrukcji, ale nie odwrotnie.”

Co się doskonale sprawdziło w powyższym zadaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *